Engasjementet som lever videre

For noen banker hjertet litt ekstra for nestekjærlighet, for dem i nød eller for naturen. Tiina og Ludvig har også noe de brenner litt ekstra for. Og siden disse sakene er viktige og avgjørende for dem nå, ønsker de at engasje­mentet deres også skal leve videre i fremtiden, etter at de har gått bort.

Noe større enn oss selv

Tiina synes det er greit å sette ned svart på hvitt hva hun ønsker. – Jeg synes at tanken på at mitt engasjement kan leve videre når jeg er borte, er veldig god å ha. For dette er noe jeg tenker på og engasjerer meg i hver dag – og da er det veldig fint å vite at dette engasjementet ikke stopper brått når jeg stopper en dag, sier Tiina.

For Tiina er det veldig viktig å kunne gi noen ting til andre. Og hun er heldig nok til å kjenne mange generøse mennesker som også tenker sånn. – Det er en viktig arv å gi videre å vise at det å sette seg selv litt til side og tenke på verden rundt seg. Det handler om noe større enn bare oss selv, forklarer Tiina engasjert.

Du har valget og muligheten

– Det første jeg ville si til noen som vurderer å gi en testamentarisk gave er, hvorfor ikke? Du har valget, og muligheten. Og du bestemmer selv hvor mye og eller lite du vil gi. Og det er en veldig fin måte å videreføre engasjementet på etter at du er borte. Så i mitt hode er det ingen som taper på det, avslutter Tiina med overbevisning.

Livet er uforutsigbart

Mange synes det er vanskelig å snakke om døden, men for Ludvig som prest, er det helt naturlig. – Som prest møter jeg både liv og død. Og jeg vet at livet er uforutsigbart. Derfor mener jeg at det er viktig å snakke om de tingene som ligger fremfor oss. Hva som skal skje med det vi etterlater oss når vi går bort, er en slik ting, ifølge Ludvig.

Sette gode fotspor

Ludvig synes det er viktig å ha et større perspektiv enn bare seg og sitt eget liv og den nære familien. – Det gir noe å ha et større perspektiv på livet, at man betyr noe for flere. Og kan man sette gode fotspor etter seg, så har man ikke levd forgjeves, forklarer presten.

Investere i fremtiden

Det finnes mange grunner til å gi en testamentarisk gave. Ludvig har funnet sine grunner. – Når jeg velger å gi en testamentarisk gave til et godt formål, da investerer jeg i noe som jeg synes er viktig. Når jeg skriver testament og gir en testamentarisk gave, gir jeg noe til kommende generasjoner. Jeg investerer i fremtiden, avslutter Ludvig.